सिडको प्रशासनाने उचलली स्वच्छतेची जबाबदारी… कचरा संकलनासाठी घंटा गाडी सुरु

0

सिडको प्रशासनाने पंढरपूर भाजीमंडाई समोरील कचरा उचलण्याची जबाबदारी स्वीकारली असून कचरा संकलनासाठी घंटा गाडी सुरु करण्यात आली आहे.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.