वाळूज येथे जिल्हा परिषद शाळेमध्ये दोन शिक्षक चार वर्गाना शिकवत असून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे

0

वाळूज येथे जिल्हा परिषद शाळेमध्ये दोन शिक्षकांवर चार वर्गाचा भर असून येथील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याची तक्रार पालकांनी केली आहे.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.