झोडेगाव येथे आमदार निधीतून गावातील मंदीरासमोर सभामंडप उभारणार

0

झोडेगाव येथे आ.सुभाष झांबड यांच्या आमदार निधीतून गावातील मंदीरासमोर सभामंडप उभारला जाणार आहे.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.