औरंगाबाद-नगर महामार्गावरील डांबरीकरण करण्यास ग्रामपंचायतीचा विरोध

0

औरंगाबाद-नगर महामार्गावरील डांबरीकरण करण्यास ग्रामपंचायतीने विरोध केला असून आधी नालेसफाई करण्याची मागणी केली आहे.

 

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.